Bài thơ: Tình thân

Hội đồng tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hoá thông tin truyền thông gửi tặng bài thơ của thầy Nguyễn Kim Anh, nguyên hiệu trưởng trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Long, tỉnh Đak-Lak

TÌNH THÂN!

Cha mẹ sinh ra ta

Cùng máu mủ ruột rà

Anh trước và em sau khác nào cây một cội

Chớ có làm nên tội

Đừng tính toán chi ly

Lọt sàng thì xuống nia

Thế mới là đạo lý

Cô chú bác cậu gì

Vui buồn ở bên ta

Nội ngoại cũng như nhau

Đều tình thân mình cả

Anh em người trong họ

Nên chín bỏ làm mười

Ngôi thứ bậc rõ rành

Phải kính trên nhường dưới

Sống ở đời nên nhớ

Đừng oán hận trách hờn

Em ngã thì chị nâng

Tình mới sâu nghĩa nặng

Đời người như giấc mộng

Tất cả chỉ hư không

Mai này rồi khuất bóng

Thấy nhẹ vơi nỗi lòng

KA, 06/2022